Slovník pojmů

sipkaVysvětlení důležitých pojmů


Parciální škoda
Jedná se o částečné poškození vozidla, tedy o škodu odstranitelnou opravou. Parciální škodu je možné řešit předložením faktury za opravu vozidla nebo tzv. rozpočtem. Ten je vyhotoven na specializovaném softwaru, který stanoví hodnotu nákladů na opravu, potřebných k uvedení vozidla do původního stavu.

Totální škoda
Škoda při které je oprava buďto neekonomická, tzn. že náklady na opravu přesahují cenu vozidla nebo je poškození takového rozsahu, že není možné vozidlo opravit. Totální škoda se řeší vždy rozpočtem, při kterém je újma stanovena jako rozdíl hodnoty vozidla před poškozením a hodnoty havarovaného vraku.

Ostatní škoda
Škoda, která má povahu ušlého zisku, škody na zdraví, škody na majetku přepravovaném ve vozidle, odškodnění za ztížení společenského uplatnění atd.

Ušlý výdělek
Nárok na tuto náhradu škody způsobenou pracovní neschopností v důsledku zranění při dopravní nehodě vzniká osobám v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Jedná se o rozdíl mezi reálnou mzdou pobíranou zaměstnancem před zraněním a vyplacenými dávkami sociálního zabezpečení po dobu pracovní neschopnosti.

Ušlý zisk
Jedná se o nárok podnikatele nebo osoby samostatečně výdělečně činné. Ušlý zisk je částka, která této osobě v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti ušla. Tento požadavek se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých a dalších účetních podkladů. Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost.

Obecná cena vozidla
Jedná se o cenu, za kterou je v daném času a regionu možno pořídit stejné nebo obdobné vozidlo s přihlédnutím k technickému stavu a opotření vozidla.

Znalecký standard č. I
Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě.© Asociace poškozených 2005 | Vlastimil Bárt s.r.o. IČ 05148421 Nonstop asistence pro ČR 775 113 801 | Aktuální dopravní info