Průběh řešení pojistných událostí

sipkaJaký je postup při řešení nehody s Asociací poškozených?


Svěříte-li vyřízení pojistné události do našich rukou, musíte udělat pouze dvě věci:

• Předat pojistnou událost Asociaci poškozených
Podpisem plné moci (viz „stáhněte si“) a poskytnutím potřebných dokladů (kopie řidičského a technického průkazu, popis nehody atd.) pověříte naše odborníky k vyřízení pojistné události.

• Vybrat si náhradní vůz
Potřebujete-li náhradní vůz k podnikání, požádají Vás naši pracovníci o doložení živnostenského listu, příp. knihy jízd apod. V případě soukromého vozidla bude postačující Vaše čestné prohlášení se zdůvodněním potřeby náhradního vozidla.

Následující kroky budou učiněny již bez Vašeho úsilí:

• Určení výše plnění
Váš zástupce informuje pojišťovnu o nehodě a zajistí prohlídku vozidla.

• Oprava poškozeného vozu
Vůz bude opraven u servisu vybraného zákazníkem nebo v jednom ze smluvních servisů Asociace poškozených (mimo likvidace pojistné události takzvaným rozpočtem).

• Uplatnění nároků
Pracovník Asociace poškozených provede konečné uplatnění nároků (faktury za opravu, odtah, bolestné atp.).

• Pojistné plnění
Pojistné plnění bude pojišťovnou vyplaceno ve prospěch poškozeného.

• Kontrola pojistného plnění
Asociace poškozených provede kontrolní výpočet pojistného plnění. V případě neoprávněného krácení odškodnění bude doplatek do odpovídající částky nárokován nejprve mimosoudní a v případě nutnosti i soudní cestou.© Asociace poškozených 2005 | Vlastimil Bárt s.r.o. IČ 05148421 Nonstop asistence pro ČR 775 113 801 | Aktuální dopravní info